نمایشگاه بین المللی ایران هلث 1401

شرکت فرا طب دنان در قالب گروه پزشکی فرا، در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث که از تاریخ 1401/03/03 لغایت 1401/03/06 در محل دائمی نمایشگاه‌های تهران برگزار شد حضور داشت.