برگزاری شصت و دومین کنگره بین‌المللی جامعه دندانپزشکی ایران (اکسیدا ۲۰۲۳) از تاریخ 23 تا 26 خرداد ماه 1402 در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران مال با هدف ارتقا سطح علمی،فرهنگی و رفاهی تمامی دندانپزشکان، دانشجویان و عموم مردم.