نمایشگاه اکسیدا یکی از مهم‌ترین رویدادهای بین‌المللی در زمینه تجهیزات دندانپزشکی است. این نمایشگاه سالانه توسط جامعه دندان‌پزشکی ایران برگزار می‌شود.

در این رویداد، تجهیزات و مواد مورد نیاز برای دندان‌پزشکان به نمایش گذاشته می‌شود و مدیران این صنعت از سراسر جهان در آن شرکت می‌کنند. از جمله فعالیت‌های این نمایشگاه معرفی برندهای برتر، گفت‌وگو با متخصصان و راهنمایی در زمینه خدمات نمایشگاهی و غرفه‌سازی است. نمایشگاه اکسیدا در سال ۱۴۰۳ در محل ایران‌مال تهران برگزار شده است.