گروه پزشکی فرا (فراطب جراح، فراطب دنان، آرسان تجارت آباریس و رادی‌ناکه صنعت پارس) در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث که از تاریخ 1401/03/03 لغایت 1401/03/06 در محل دائمی نمایشگاه‌های تهران برگزار شد حضور داشت و جدیدترین محصولات این گروه در معرض دید متخصصان و علاقه‌مندان به نمایش گذاشته شد. 

  • نمایشگاه بین المللی ایران هلث 1401
  • نمایشگاه بین المللی ایران هلث 1401
  • نمایشگاه بین المللی ایران هلث 1401
  • نمایشگاه بین المللی ایران هلث 1401
  • نمایشگاه بین المللی ایران هلث 1401
  • نمایشگاه بین المللی ایران هلث 1401
  • نمایشگاه بین المللی ایران هلث 1401
  • نمایشگاه بین المللی ایران هلث 1401