دندان‌ عقل معمولا در چهار جهت فک هر فرد چرشد می‌کند اما در بعضی از افراد به‌طور طبیعی یکی در بالا و یکی در پایین در هر سمت دهان موجود است.
این دندان‌ها مانند بقیه دندان‌های دیگر در داخل استخوان رشد می‌یابند، اما آخرین دندانی هستند که رشد می‌کنند.

دندان‌ عقل چه زمانی رشد می‌کند ؟

دندان‌های عقل تقریبا در سن ۹ سالگی شروع به شکل گرفتن می‌کنند. این دندان‌ها در یک حفره کوچک شکل می‌گیرند و در داخل فک بالا و فک پایین رشد می‌یابند. ابتدا تاج‌های این دندان‌ها رشد می‌یابند و بعد در حدود سن 14 سالگی کامل می‌شوند.
در انتهای دوره نوجوانی یعنی حدود ۱۸ الی ۱۹ سالگی، وقتی ریشه‌ها تقریبا شکل گرفتند، دندان عقل شروع به درآمدن از بین استخوان‌ها کرده و به سمت داخل دهان حرکت می‌کند؛ گاهی اوقات دندان عقل قادر به بیرون آمدن نیست.

چه زمانی دندان‌ عقل را می‌کشند؟

تا سن ۱۹ سالگی فک تقریبا به اندازه کافی رشد می‌کند. بعضی از فک‌ها به اندازه کافی بزرگ هستند تا اجازه بدهند که دندان عقل در آن فضا رشد کند. به محض اینکه تاج‌های دندان عقل کاملا بیرون بیایند، دندان عقل می‌تواند در عمل جویدن شرکت کند؛ بنابراین اعتقاد بر اینکه همه دندان‌های عقل بایستی کشیده شوند، یک باور غلط است.

دندان‌ عقل معمولا در چهار جهت فک هر فرد چرشد می‌کند اما در بعضی از افراد به‌طور طبیعی یکی در بالا و یکی در پایین در هر سمت دهان موجود است.
این دندان‌ها مانند بقیه دندان‌های دیگر در داخل استخوان رشد می‌یابند، اما آخرین دندانی هستند که رشد می‌کنند.

دندان‌ عقل چه زمانی رشد می‌کند ؟

دندان‌های عقل تقریبا در سن ۹ سالگی شروع به شکل گرفتن می‌کنند. این دندان‌ها در یک حفره کوچک شکل می‌گیرند و در داخل فک بالا و فک پایین رشد می‌یابند. ابتدا تاج‌های این دندان‌ها رشد می‌یابند و بعد در حدود سن 14 سالگی کامل می‌شوند.
در انتهای دوره نوجوانی یعنی حدود ۱۸ الی ۱۹ سالگی، وقتی ریشه‌ها تقریبا شکل گرفتند، دندان عقل شروع به درآمدن از بین استخوان‌ها کرده و به سمت داخل دهان حرکت می‌کند؛ گاهی اوقات دندان عقل قادر به بیرون آمدن نیست.

چه زمانی دندان‌ عقل را می‌کشند؟

تا سن ۱۹ سالگی فک تقریبا به اندازه کافی رشد می‌کند. بعضی از فک‌ها به اندازه کافی بزرگ هستند تا اجازه بدهند که دندان عقل در آن فضا رشد کند. به محض اینکه تاج‌های دندان عقل کاملا بیرون بیایند، دندان عقل می‌تواند در عمل جویدن شرکت کند؛ بنابراین اعتقاد بر اینکه همه دندان‌های عقل بایستی کشیده شوند، یک باور غلط است.

نهفتگی دندان عقل چیست؟

اگر فضا به اندازه کافی برای بیرون آمدن دندان عقل وجود نداشته باشد، دندان در داخل استخوان به دام می‌افتد که به آن دندان نهفته (impacted) نیز می‌گویند.

دندان‌های عقل

نهفتگی دندان عقل چیست؟

اگر فضا به اندازه کافی برای بیرون آمدن دندان عقل وجود نداشته باشد، دندان در داخل استخوان به دام می‌افتد که به آن دندان نهفته (impacted) نیز می‌گویند.

در چه مواردی خارج کردن دندان عقل نهفته توصیه می‌شود ؟

 • عفونت لثه (Pericoronitis)
 • عفونت استخوان (Bone infection)
 • عفونتی که از طریق استخوان وارد نواحی گونه یا گردن می‌شود.
 • آسیب به دندان‌های دیگر (Damage to other teeth)
 • کیست (cyst)
 • درد (pain)
 • حرکت دندان‌ها (Tooth moveinent)

منبع: کلینیک دندان‌پزشکی رایا

در چه مواردی خارج کردن دندان عقل نهفته توصیه می‌شود ؟

 • عفونت لثه (Pericoronitis)
 • عفونت استخوان (Bone infection)
 • عفونتی که از طریق استخوان وارد نواحی گونه یا گردن می‌شود.
 • آسیب به دندان‌های دیگر (Damage to other teeth)
 • کیست (cyst)
 • درد (pain)
 • حرکت دندان‌ها (Tooth moveinent)

منبع: کلینیک دندان‌پزشکی رایا