خانه » ابزارهای دندان‌پزشکی
خانه » ابزارهای دندان‌پزشکی

گروه محصولات ابزارهای دندان‌پزشکی

دندان‌پزشکی یکی از رشته‌های پزشکی بسیار حساس و دارای ابزار بسیار کاربردی و ظریف است که هریک از این وسایل کاربرد مربوط به خود را دارد. ابزارهای دندان‌پزشکی بسیار زیاد و متنوع هستند که از این تعداد به پرمصرف‌ترین آن‌ها از جمله کورت، سوند، فورسپس و… اشاره می‌شود.

کورت
Forceps
فورسپس
سوند دندان‌پزشکی
پنس

ابزارهای دندان‌پزشکی

دندان‌پزشکی یکی از رشته‌های پزشکی بسیار حساس و دارای ابزار بسیار کاربردی و ظریف است که هریک از این وسایل کاربرد مربوط به خود را دارد. ابزارهای دندان‌پزشکی بسیار زیاد و متنوع هستند که از این تعداد به پرمصرف‌ترین آن‌ها از جمله کورت، سوند، فورسپس و… اشاره می‌شود.

کورت

Forceps

فورسپس

سوند دندان‌پزشکی

پنس