گروه محصولات کورت

کورت یکی از لوازم دندان‌پزشکی است که وظیفه تراشیدن و حذف رسوبات و رنگ از دندان، تراش سطوح بالا و زیر لثه‌ای و حذف بافت نرم پوشاننده سطح ریشه را به عهده دارد. این وسیله به‌صورت دستی مورد استفاده قرار گرفته و از جنس استیل ضد زنگ ساخته می‌شود. انتهای کورت حالت گود یا قلاب مانند و تو خالی دارد. این ابزار در درمان‌های مختلف پزشکی مورد استفاده قرار گرفته و موجب افزایش دقت و سهولت لایه‌برداری بافتی می‌گردد.

گروه محصولات کورت

کورت یکی از لوازم دندان‌پزشکی است که وظیفه تراشیدن و حذف رسوبات و رنگ از دندان، تراش سطوح بالا و زیر لثه‌ای و حذف بافت نرم پوشاننده سطح ریشه را به عهده دارد. این وسیله به‌صورت دستی مورد استفاده قرار گرفته و از جنس استیل ضد زنگ ساخته می‌شود. انتهای کورت حالت گود یا قلاب مانند و تو خالی دارد. این ابزار در درمان‌های مختلف پزشکی مورد استفاده قرار گرفته و موجب افزایش دقت و سهولت لایه‌برداری بافتی می‌گردد.