گروه محصولات سیم‌های ارتودنسی

سیم مخصوص ارتودنسی، سیمی فلزی است که در شیار براکت ارتودنسی قرار گرفته و نیروی مورد نظر برای تغییر موقعیت دندان‌ها را بر روی دندان، لثه و فک اعمال می‌کند. در واقع، سیم ارتودنسی اصلی‌ترین وظیفه را در جابه‌جایی و شکل‌‎دهی به دندان‌ها بر عهده داشته و کشش لازم در جهت تغییر جایگاه دندان‌ها را بر روی لثه و فک ایجاد می‌کند. ضخامت و سطح مقطع سیم ارتودنسی، فاکتورهای ایجاد تفاوت در انواع سیم‌های ارتودنسی است.

گروه محصولات سیم‌های ارتودنسی

سیم مخصوص ارتودنسی، سیمی فلزی است که در شیار براکت ارتودنسی قرار گرفته و نیروی مورد نظر برای تغییر موقعیت دندان‌ها را بر روی دندان، لثه و فک اعمال می‌کند. در واقع، سیم ارتودنسی اصلی‌ترین وظیفه را در جابه‌جایی و شکل‌‎دهی به دندان‌ها بر عهده داشته و کشش لازم در جهت تغییر جایگاه دندان‌ها را بر روی لثه و فک ایجاد می‌کند. ضخامت و سطح مقطع سیم ارتودنسی، فاکتورهای ایجاد تفاوت در انواع سیم‌های ارتودنسی است.