گروه محصولات کش‌های ارتودنسی

کش‌های ارتودنسی یا الاستیک‌ها، کش‌های کوچک انعطاف‌پذیری هستند که ایجاد ارتباط میان براکت‌های جلو یا عقب، بالا و پایین از طریق این کش‌ها انجام می‌شود.

گروه محصولات کش‌های ارتودنسی

کش‌های ارتودنسی یا الاستیک‌ها، کش‌های کوچک انعطاف‌پذیری هستند که ایجاد ارتباط میان براکت‌های جلو یا عقب، بالا و پایین از طریق این کش‌ها انجام می‌شود.