خانه » اندودانتیکس
خانه » اندودانتیکس

گروه محصولات اندودانتیکس

اندودانتیکس یکی از شاخه‌های تخصصی دندان‌پزشکی است که به بیماری‌های پالپ دندان و بافت‌های اطراف ریشه دندان می‌پردازد. درمان اندودنتیک یا درمان ریشه (عصب‌کشی) به درمان بافت نرم پالپ درون دندان می‌پردازد. واژە اندودانتیکس از دو واژە یونانی به معنای “درون” و “دندان” منشا می‌گیرد.

file rotary
فایل روتاری
file dasty
فایل دستی

اندودانتیکس

اندودانتیکس یکی از شاخه‌های تخصصی دندان‌پزشکی است که به بیماری‌های پالپ دندان و بافت‌های اطراف ریشه دندان می‌پردازد. درمان اندودنتیک یا درمان ریشه (عصب‌کشی) به درمان بافت نرم پالپ درون دندان می‌پردازد. واژە اندودانتیکس از دو واژە یونانی به معنای “درون” و “دندان” منشا می‌گیرد.

file rotary

فایل روتاری

file dasty

فایل دستی