خانه » اندودانتیکس » فایل دستی
خانه » اندودانتیکس » فایل دستی

گروه محصولات فایل دستی

فایل‌های دستی، ابزاری هستند که دندان‌پزشکان از طریق حس لامسه از آن‌ها برای پاکسازی و شکل‌دهی کانال ریشه در طی درمان استفاده می‌کنند. این لمس به دندان‌پزشک اجازه می‌دهد تغییر در مقاومت یا زاویه را احساس کند که می‌تواند به تعیین انحنا یا تغییر در آناتومی کمک‌کننده باشد. به‌طور کلی کاربرد فایل دستی در شکل‌دهی و تمیز کردن کانال ریشه از بقایای آلی و باکتری‌ها است. این ابزار با داشتن دسته‌های سلیکونی رنگی و ویژه برای هر سایز، امکان تشخیص سایز ابزار را در حین کار، برای دندان‌پزشک فراهم می‌سازد.

گروه محصولات فایل دستی

فایل‌های دستی، ابزاری هستند که دندان‌پزشکان از طریق حس لامسه از آن‌ها برای پاکسازی و شکل‌دهی کانال ریشه در طی درمان استفاده می‌کنند. این لمس به دندان‌پزشک اجازه می‌دهد تغییر در مقاومت یا زاویه را احساس کند که می‌تواند به تعیین انحنا یا تغییر در آناتومی کمک‌کننده باشد. به‌طور کلی کاربرد فایل دستی در شکل‌دهی و تمیز کردن کانال ریشه از بقایای آلی و باکتری‌ها است. این ابزار با داشتن دسته‌های سلیکونی رنگی و ویژه برای هر سایز، امکان تشخیص سایز ابزار را در حین کار، برای دندان‌پزشک فراهم می‌سازد.