گروه محصولات فایل روتاری

این فایل به شکل استوانه‌ای بوده و نوک مخروطی شکل دارد که موجب می‌شود علاوه بر حرکت رفت و برگشتی، حرکت چرخشی نیز داشته باشد. اندازه فایل‌های روتاری معمولا با توجه به نوع دندان و میزان خرابی آن مشخص می‌شود. فایل‌های روتاری فایل‌هایی با انعطاف بسیار زیاد هستند که انحنای کانال ریشه را کاملا به خود می‌گیرند و آن را حفظ می‌کنند. این فایل با نصب بر روی دستگاهی مخصوص، به جای استفاده از دست، حركات دقیق و بی‌نقصی را در فايل‌ها ايجاد می‏‌كند و عمل پاكسازی و تخليه كانال‌های ريشه را برعهده دارد.

گروه محصولات فایل روتاری

این فایل به شکل استوانه‌ای بوده و نوک مخروطی شکل دارد که موجب می‌شود علاوه بر حرکت رفت و برگشتی، حرکت چرخشی نیز داشته باشد. اندازه فایل‌های روتاری معمولا با توجه به نوع دندان و میزان خرابی آن مشخص می‌شود. فایل‌های روتاری فایل‌هایی با انعطاف بسیار زیاد هستند که انحنای کانال ریشه را کاملا به خود می‌گیرند و آن را حفظ می‌کنند. این فایل با نصب بر روی دستگاهی مخصوص، به جای استفاده از دست، حركات دقیق و بی‌نقصی را در فايل‌ها ايجاد می‏‌كند و عمل پاكسازی و تخليه كانال‌های ريشه را برعهده دارد.