گروه محصولات فیکسچر

آن قسمت از ایمپلنت که توسط جراح داخل فک قرار می‌گیرد، فیکسچر نامیده می‌شود. فیکسچر قطعه‌‎ای استوانه‌ای یا مخروطی شکل است که اغلب از جنس تیتانیوم و سرامیک ساخته می‌شود. این قطعه برای گیر بهتر در داخل استخوان، دارای شیارهایی است که در زمان جراحی و در چند هفته اول بعد از قرار دادن فیکسچر در فک، ثبات اولیه ایمپلنت را تامین می‌کنند.

گروه محصولات فیکسچر

آن قسمت از ایمپلنت که توسط جراح داخل فک قرار می‌گیرد، فیکسچر نامیده می‌شود. فیکسچر قطعه‌‎ای استوانه‌ای یا مخروطی شکل است که اغلب از جنس تیتانیوم و سرامیک ساخته می‌شود. این قطعه برای گیر بهتر در داخل استخوان، دارای شیارهایی است که در زمان جراحی و در چند هفته اول بعد از قرار دادن فیکسچر در فک، ثبات اولیه ایمپلنت را تامین می‌کنند.