خانه » ایمپلنت
خانه » ایمپلنت

گروه محصولات ایمپلنت

کاشت دندان روشی است که ریشه‌های دندان را با پایه‌های فلزی و پیچ‌مانند جایگزین می‌کند و دندان‌های آسیب‌دیده یا از دست رفته را با دندان‌های مصنوعی که ظاهر و عملکردی شبیه به دندان‌های واقعی دارند، جایگزین می‌کند.

کیت‌ جراحی
اباتمنت
فیکسچر

ایمپلنت

کاشت دندان روشی است که ریشه‌های دندان را با پایه‌های فلزی و پیچ‌مانند جایگزین می‌کند و دندان‌های آسیب‌دیده یا از دست رفته را با دندان‌های مصنوعی که ظاهر و عملکردی شبیه به دندان‌های واقعی دارند، جایگزین می‌کند.

کیت‌ جراحی

اباتمنت

فیکسچر