خانه » ایمپلنت
خانه » ایمپلنت

گروه محصولات ایمپلنت

کاشت دندان روشی است که ریشه‌های دندان را با پایه‌های فلزی و پیچ‌مانند جایگزین می‌کند و دندان‌های آسیب‌دیده یا از دست رفته را با دندان‌های مصنوعی که ظاهر و عملکردی شبیه به دندان‌های واقعی دارند، جایگزین می‌کند.

کیت‌ جراحی
اباتمنت دندانپزشکی (abutment)
اباتمنت
فیکسچر دندانپزشکی (fixturReE)
فیکسچر

ایمپلنت

کاشت دندان روشی است که ریشه‌های دندان را با پایه‌های فلزی و پیچ‌مانند جایگزین می‌کند و دندان‌های آسیب‌دیده یا از دست رفته را با دندان‌های مصنوعی که ظاهر و عملکردی شبیه به دندان‌های واقعی دارند، جایگزین می‌کند.

کیت‌ جراحی

اباتمنت دندانپزشکی (abutment)

اباتمنت

فیکسچر دندانپزشکی (fixturReE)

فیکسچر