خانه » ایمپلنت دندان » اباتمنت
خانه » ایمپلنت دندان » اباتمنت

گروه محصولات اباتمنت

اباتمنت‌ها در واقع پیچ‌های کوتاه و محکمی هستند که دقیقا بالاتر از خط لثه قرار می‌گیرند و از جنس فلز یا موادی که همرنگ دندان هستند ساخته می‌شوند. از آنجا که فیکسچر به عنوان پایه ایمپلنت کاملا زیر خط لثه و در ارتباط با استخوان فک قرار دارد، باید یک رابط بین فیکسچر و تاج ایمپلنت وجود داشته باشد تا یک واحد کامل ایمپلنت، شبیه به دندان واقعی داشته باشیم.

گروه محصولات اباتمنت

اباتمنت‌ها در واقع پیچ‌های کوتاه و محکمی هستند که دقیقا بالاتر از خط لثه قرار می‌گیرند و از جنس فلز یا موادی که همرنگ دندان هستند ساخته می‌شوند. از آنجا که فیکسچر به عنوان پایه ایمپلنت کاملا زیر خط لثه و در ارتباط با استخوان فک قرار دارد، باید یک رابط بین فیکسچر و تاج ایمپلنت وجود داشته باشد تا یک واحد کامل ایمپلنت، شبیه به دندان واقعی داشته باشیم.