خانه » تجهیزات دندان‌پزشکی
خانه » تجهیزات دندان‌پزشکی

گروه محصولات تجهیزات دندان‌پزشکی

تجهیزات دندان‌پزشکی مهم‌ترین بخش هر مطب هستند که طیف وسیعی از رشته مهندسی پزشکی را در بر می‌گیرند. تجهیزات دندان‌پزشکی بسیار زیاد و متنوع هستند که از این تعداد به پرمصرف‌ترین آن‌ها از جمله هندپیس، موتور روتاری و میکروموتور اشاره می‌شود.

Endo Motor
موتور روتاری
میکروموتور micromotor
میکروموتور
هندپیس

تجهیزات دندان‌پزشکی

تجهیزات دندان‌پزشکی مهم‌ترین بخش هر مطب هستند که طیف وسیعی از رشته مهندسی پزشکی را در بر می‌گیرند. تجهیزات دندان‌پزشکی بسیار زیاد و متنوع هستند که از این تعداد به پرمصرف‌ترین آن‌ها از جمله هندپیس، موتور روتاری و میکروموتور اشاره می‌شود.

Endo Motor

موتور روتاری

میکروموتور micromotor

میکروموتور

هندپیس