خانه » مواد دندانی
خانه » مواد دندانی

گروه محصولات مواد دندانی

برای پر کردن و از بین بردن خرابی و پوسیدگی‌های دندان، دندان‌پزشک بخش‌های پوسیده دندان را برداشته و سپس سوراخ ایجاد شده را با مواد پرکننده مخصوص، پر می‌کند تا قدرت و عملکرد دندان حفظ شود. پر کردن دندان برای ترمیم ترک خوردگی و شکستگی‌ها نیز انجام می‌شود.

کامپوزیت (Composite)

کامپوزیت

مواد دندانی

برای پر کردن و از بین بردن خرابی و پوسیدگی‌های دندان، دندان‌پزشک بخش‌های پوسیده دندان را برداشته و سپس سوراخ ایجاد شده را با مواد پرکننده مخصوص، پر می‌کند تا قدرت و عملکرد دندان حفظ شود. پر کردن دندان برای ترمیم ترک خوردگی و شکستگی‌ها نیز انجام می‌شود.

کامپوزیت (Composite)

کامپوزیت