گروه محصولات کامپوزیت

کامپوزیت یکی از موادی است که برای پر کردن دندان‌ها استفاده می‌شود. مواد کامپوزیتی حالت خمیری شکل داشته و دندان‌پزشک لایه‌‎های مختلفی از مواد کامپوزیت را روی دندان قرار داده و به آن شکل و فرم می‌دهد. تمامی انواع کامپوزیت‌ها در رنگ‌های مختلفی ارائه می‌شوند.

گروه محصولات کامپوزیت

کامپوزیت یکی از موادی است که برای پر کردن دندان‌ها استفاده می‌شود. مواد کامپوزیتی حالت خمیری شکل داشته و دندان‌پزشک لایه‌‎های مختلفی از مواد کامپوزیت را روی دندان قرار داده و به آن شکل و فرم می‌دهد. تمامی انواع کامپوزیت‌ها در رنگ‌های مختلفی ارائه می‌شوند.